Sự cần thiết của việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm

Đăng ký nhãn hiệu là một thủ tục hành chính được tiến hành bởi Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua việc ghi nhận nhãn hiệu và chủ sở hữu nhãn hiệu đó vào sổ đăng ký quốc gia và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ sở hữu đó.

Nhãn hiệu có vai trò rất quan trọng trong việc phân biệt hàng hóa, sản phẩm cùng chủng loại. Do đó, đăng ký nhãn hiệu giúp cho khách hàng, người tiêu dùng dễ dàng nhận biết được sản phẩm của công ty cũng như đảm bảo quyền, lợi ích của người tiêu dùng cũng như tránh được những rủi ro;

Nhãn hiệu là tài sản vô hình, việc đăng ký nhãn hiệu sữ giúp công ty có được những khách hàng truyền thống và thu hút thêm những khách hàng tiềm năng;

Chủ sơ hữu nhãn hiệu đã đăng ký co quyền sử dụng nhãn hiệu, cho phép người khác sử dụng, chuyển nhượng nhãn hiệu đó và thực hiện các quyền để ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu của mình.

Đăng ký nhãn hiệu là thủ tục quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển của doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu được đăng ký.

Để đăng ký nhãn hiệu đối với hàng hóa, sản phẩm/ dịch vụ thì hồ sơ cần có các tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (Theo mẫu do pháp luật quy định);

– Mẫu nhãn hiệu dự định đăng ký;

– Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân, tổ chức tiến hành thủ tục);

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.