Kiểu dáng công nghiệp

– Tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;

– Nộp đơn và theo dõi quá trình thẩm định đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp (bao gồm việc chuẩn bị và nộp đơn đề nghị đăng ký kiểu dáng công nghiệp);

– Theo dõi và gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp;

– Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc li-xăng kiểu dáng công nghiệp;

– Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới kiểu dáng công nghiệp (bao gồm phản đối việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền kiểu dáng công nghiệp và các giải pháp giải quyết tranh chấp kiểu dáng công nghiệp khác);

– Đại diện cho khách hàng trong việc nộp đơn đăng ký trực tiếp kiểu dáng công nghiệp ra nước ngoài.