Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài

Theo Nghị định này, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh chỉ còn 3 mức là: 3 triệu VNĐ/năm (đối với tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư trên 10 tỷ VNĐ), 2 triệu VNĐ/năm (đối với tổ chức có vốn điều lệ, vốn đầu tư từ 10 tỷ VNĐ trở xuống) và 1 triệu VNĐ/năm (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác). Như vậy, không còn mức 1,5 triệu VNĐ/năm  như hiện nay nữa.

Trường hợp hai đối tượng đầu tiên sự thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì mức thu lệ phí môn bài được xác định dựa trên mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề.

Mức thu lệ phí môn bài của cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh cũng chỉ còn 3 mức là 1 triệu VND/năm, 500.000 VND/năm và 300.000 VNĐ/năm được xác định dựa trên doanh thu, thay vì 6 mức như hiện nay.

Người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) cùng tỉnh với người nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ, nếu khác tỉnh thì các đơn vị trực thuộc tự nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm; đối với trường hợp mới thành lập là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

Người nộp thuế đã khai, nộp lệ phí môn bài trước ngày 01/01/2017 sẽ không phải nộp hồ sơ khai cho  các năm tiếp theo nếu không có sự thay đổi các yếu tố làm thay đổi mức thu lệ phí môn bài.

Nghị định này còn quy định 7 trường hợp miễn lệ phí trước bạ và mẫu tờ khai lệ phí môn bài mới.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Nghị định số 75/2002/NĐ-CP và Điều 18 của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.