Sáng chế/Giải pháp hữu ích

– Tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích;

– Nộp đơn và theo dõi quá trình xử lý đơn đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích (bao gồm việc soạn, dịch và nộp đơn đề nghị đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích);

– Theo dõi và tiến hành thủ tục duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế;

– Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng / Li-xăng sáng chế;

– Thực thi quyền và giải quyết tranh chấp liên quan tới sáng chế (gồm vi phạm sáng chế, phản đối việc cấp bằng độc quyền sáng chế, khởi kiện liên quan tới tranh chấp độc quyền sáng chế, và các giải pháp giải quyết tranh chấp sáng chế khác);

– Đại diện cho khách hàng trong việc nộp đơn đăng ký trực tiếp ra nước ngoài hoặc nộp đơn sáng chế quốc tế theo Hiệp ước hợp tác sang chế (PCT).

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết nhất. Email: info@investone.com.vn hoặc Tel: 04 3224 2475 – 04 3224 2476.