Sở hữu trí tuệ

Industrial Design Registration

Kiểu dáng công nghiệp

– Tư vấn khách hàng về khả năng đăng ký và bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp; – Nộp đơn…
Trademark Registration Process in Vietnam

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: – Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; được sửa…