Cục Sở hữu trí tuệ sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến (ePCT)

Kể từ ngày 01/12/2019, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chính thức sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến (ePCT) để chuyển đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc Việt nam theo Hiệp ước PCT…

Theo thỏa thuận giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), kể từ ngày 01/12/2019, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ chính thức sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến (ePCT) để chuyển đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc Việt nam theo Hiệp ước PCT.

Với việc sử dụng hệ thống nộp đơn trực tuyến ePCT này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi bản “RECORD COPY” cho Văn phòng Quốc tế qua hệ thống điện tử thay vì gửi hồ sơ giấy như đang thực hiện.

Thông qua hệ thống nộp đơn trực tuyến ePCT, người nộp đơn Việt Nam sẽ được hưởng những lợi ích như sau:

1. Khi người nộp đơn nộp hồ sơ thông qua Cục Sở hữu trí tuệ, đơn sẽ được chuyển tới Văn phòng Quốc tế qua hệ thống ePCT nhanh chóng và chính xác mà người nộp đơn không phải trả khoản phí chuyển bưu điện để chuyển hồ sơ tới Văn phòng Quốc tế;

2. Cục Sở hữu trí tuệ, Văn phòng Quốc tế, Cơ quan tra cứu và người nộp đơn tiến hành trao đổi thông qua hệ thống trực tuyến ePCT; và

3. Người nộp đơn có thể thực hiện các thao tác tải tài liệu, tiến hành các thủ tục thay đổi tên và địa chỉ, rút đơn … thông qua hệ thống trực tuyến.
Việc Cục Sở hữu trí tuệ tuyên bố chính thức sử dụng hệ thống ePCT đã được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO công bố trên Cổng công bố thông tin theo địa chỉ sau (tham khảo từ trang 161 đến 163):

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf.

Đường dẫn hướng dẫn sử dụng có thể tải về tại đây.

http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/cuc-so-huu-tri-tue-chinh-thuc-su-dung-he-thong-nop-on-truc-tuyen-epct-oi-voi-on-ang-ky-quoc-te-sang-che-nguon-goc-viet-nam-theo-hiep-uoc-pct

https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/official_notices/officialnotices.pdf
 

Nguồn: NOIP

Legal News

Legal News