Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Quy trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu được pháp luật quy định chặt chẽ, thời gian của quy trình này kéo dài từ 12-14 tháng nhưng thực tế có thể lâu hơn. Và đối với doanh nghiệp đây là khoảng thời gian dài và có nhiều vấn đề phát sinh.

Chi tiết quy trình đăng ký một nhãn hiệu như sau (click vào xem ảnh lớn):

Quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Quy trình thẩm định đơn nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Giai đoạn 1: Thẩm định hình thức đơn

Ngay khi bạn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Cục sở hữu trí tuệ, chuyên viên của Cục sẽ tiến hành đánh giá tính đầy đủ và chính xác (hợp lệ) của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn,… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Nếu đơn chưa hợp lệ: Cục sẽ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn. Bạn phải sửa chữa, bổ sung,… theo yêu cầu của Cục.

Giai đoạn 2: Công bố đơn hợp lệ

Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là:

  1. Các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ;
  2. Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Thời gian đăng công bố đơn hợp lệ là 2 tháng kể từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Giai đoạn 3: Thẩm định nội dung đơn

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ sẽ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Xem thêm: Các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Giai đoạn 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và đăng bạ

Căn cứ vào kết quả thẩm định nội dung, nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, thì Cục sở hữu trí tuệ thông báo cho người nộp đơn kết quả thẩm định và yêu cầu nộp các khoản lệ phí . Sau đó chính thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho bạn.

Xem thêm: