Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Người nộp đơn có thể chọn theo hai cách mà InvestOne tư vấn: Một là nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản, hai là nộp đơn nhãn hiệu quốc tế có chỉ định quốc gia (theo hệ thống Madrid).

Tài liệu, thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

+ Bản mô tả nhãn hiệu đăng ký (về màu sắc, đường nét, các yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu)

+ Thông tin người nộp đơn

+ Danh mục sản phẩm/ dịch vụ xin bảo hộ.

Quy trình xem xét đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản tuân theo nguyên tắc First to Files – Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Thông thường trong trường hợp không gặp phải các phản đối đơn của bên thứ ba thì trong thời hạn 06-12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) Phòng sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đơn.

Lưu ý: Nhật Bản chấp nhận cho đơn đa nhóm tức là chỉ cần 01 đơn đăng ký người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/ dịch vụ.

Quý Khách hàng có thể liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết  về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước này.

Tel: 04 3224 2476

Email: info@investone.com.vn