Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Hiện nay, Myanmar chưa có Luật về Nhãn hiệu và chưa là thành viên của Nghị định thư/Thỏa ước Madrid, do đó khi muốn đăng ký Nhãn hiệu tại Myanmar, người nộp đơn phải chỉ định một đại diện Myanmar thay mặt mình thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu.

Để ghi nhận việc bảo hộ nhãn hiệu, cơ quan đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar sẽ ghi nhận việc tuyên bố sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu. Việc ghi nhận này được thực hiện trong vòng 2-3 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Myanmar chưa có quy định về thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu, do đó không quy định về thủ tục gia hạn hiệu lực. Tuy nhiên, chủ sở hữu nhãn hiệu nên tiến hành gia hạn đăng ký mỗi 3 năm kể từ ngày nhãn hiệu được ghi nhận bảo hộ.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Myanmar

 1. Mẫu thương hiệu cần bảo hộ có thể là chữ, logo, hình ảnh hoặc sự kết hợp của hình và chữ;
 2. Danh mục sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu;
 3. Tên, địa chỉ người nộp đơn;
 4. Tuyên bố sở hữu nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu (tài liệu này cần được công chứng);
 5. Giấy ủy quyền (theo mẫu của InvestOne);

Phạm vi dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của InvestOne

 • Tư vấn sơ bộ về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu cho Khách Hàng;
 • Trả lời công văn, thông báo từ phía cơ quan Nhà nước;
 • Xử lý vi phạm bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu Khách hàng có nhu cầu.

Quý Khách hàng có thể liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết nhất.

 • Email: info@investone.com.vn
 • Tel: (+84) 024 3224 2476.