Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc như thế nào?

Khi đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Các tài liệu cần có:

– Thông tin:

+ Tên và địa chỉ của người nộp đơn (chủ sở hữu);

+ Nhãn hiệu, danh sách sản phẩm/dịch vụ cần đăng ký;

+ Ngày yêu cầu nộp đơn; Quốc gia, số đơn, ngày nộp đơn của đơn ưu tiên (Nếu có).

– 10 mẫu nhãn hiệu (không quá 7 x 7 cm)

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

– Giấy ủy quyền.

Lưu ý: Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên có thể được nộp muộn sau ngày nộp đơn. Tuy nhiên người nộp đơn phải bổ sung trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp đơn.

2. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc được tiến hành theo các bước:

–  Nhận yêu cầu đăng ký nhãn hiệu từ Khách hàng, tiến hành xem xét, đánh giá và tư vấn sơ bộ về nhãn hiệu;

–  Soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc;

–  Thẩm định hình thức đơn;

–  Thẩm định nội dung đơn;

–  Giai đoạn công bố đơn và phản đối đơn;

–  Từ chối, chấp nhận đơn, cấp bằng, trả lời ý kiến phản đối.

3. Hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc:

Theo quy định của luật Hàn Quốc, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày Nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ (cấp giấy chứng nhận) kéo dài 10 năm kể từ ngày chính thức nộp đơn vào Cơ quan nhãn hiệu Hàn Quốc.

4Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc của InvestOne:

– Tư vấn sơ bộ về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

– Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

– Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu cho Khách Hàng;

– Trả lời công văn, thông báo từ phía cơ quan Nhà nước;

– Xử lý vi phạm bảo hộ nhãn hiệu;

– Tư vấn thực hiện các thủ tục pháp lý khác nếu Khách hàng có nhu cầu.

Quý Khách hàng có thể liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

Mọi thắc mắc hãy liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết nhất. Email: info@investone.com.vn hoặc Tel: 04 3224 2475 – 04 3224 2476.