Bảo hộ bản quyền cho tác phẩm truyện tranh

Luật Sở hữu trí tuệ đưa ra định nghĩa: “Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”. Vì vậy, việc bạn nên đăng ký bảo hộ bản quyền cho tác phẩm truyện tranh của mình để bảo vệ quyền lợi chính đáng và ngăn chặn việc sử dụng trái quy định pháp luật gây thiệt hại tới tác phẩm của mình.

Truyện tranh tương tự như sách báo, là một trong những đối tượng bảo hộ của bản quyền tác giả. Do đó, thủ tục đăng ký bản quyền truyện tranh chính là đăng ký bản quyền tác giả. Các bạn chuẩn bị tài liệu như sau:

1. Tài liệu và thủ tục cho việc đăng ký bản quyền tác phẩm Truyện tranh:

 1. Thông tin về tác phẩm ;
 2. Thông tin về tác giả ;
 3. Thông tin về chủ sở hữu ;
 4. Bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân của tác giả, đồng tác giả;
 5. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp chủ sở hữu đăng ký bản quyền là pháp nhân);
 6. 02 bản in tác phẩm trên Giấy A4.

2. Dịch vụ tư vấn của InvestOne trong lĩnh vực Đăng ký bản quyền tác phẩm Truyện tranh bao gồm:

 • Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm truyện tranh;
 • Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan;
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả/quyền liên quan;
 • Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả/quyền liên quan;
 • Tham gia tố tụng tại toà án với tư cách luật sư bảo vệ lợi ích cho các khách hàng trong nước.

Liên hệ với InvestOne để được hướng dẫn chi tiết (84) 24 32242476 hoặc email: info@investone.com.vn.

Xem thêm: