Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) và tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) và tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên ASEAN và FATs khác.

Cần xin phép Chính phủ Việt Nam với các ngành liên quan đến:

  • Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn;
  • Khảo sát môi trường;
  • Khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành;

2. Pháp luật việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: