Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
  4. VKFTA ;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên của ASEAN hoặc các FTA khác.

Kiến trúc sư nước ngoài chịu trách nhiệm trong các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có chứng chỉ hành nghề do Chính phủ Việt Nam cấp hoặc công nhận.

Vì lý do an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, lĩnh vực này bị giới hạn tại một số địa bàn theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

2. VKFTA: Không yêu cầu nhà đầu tư là pháp nhân Hàn Quốc.

3. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm: