Dịch vụ quảng cáo (CPC 871), trừ quảng cáo thuốc lá

Nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh dịch vụ quảng cáo (CPC 871) ở Việt Nam cần đáp ứng và tuân thủ các điều kiện theo pháp luật Việt Nam và các điều ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
  4. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/06/2012;
  5. Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá), ngoại trừ:

  • Không hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;
  • Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  • Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: chỉ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
  • Điều kiện khác: việc quảng cáo rượu phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử;

2. Pháp luật Việt Nam: Không hạn chế dịch vụ quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá), ngoại trừ phải đầu tư theo hình thức liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.​

Nếu bạn cần tư vấn đầu tư nước ngoài vui lòng liên hệ với InvestOne Law Firm để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.

Xem thêm: