Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật (CPC 8676)

Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật là dịch vụ kiểm tra và phân tích các đặc tính lý, hóa, sinh của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, bao gồm:

 • Kiểm tra âm thanh và chấn động;
 • Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất…;
 • Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;
 • Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu ;
 • Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
 • Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị điện,…;
 • Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
 • Phân tích lỗi;
 • Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường ;
 • Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử;
 • Kiểm tra an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ;
 • Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình ;
 • Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh sát;

Ngoại trừ: Kiểm tra mẫu xét nghiệm động vật được phân vào nhóm 75000 (Hoạt động thú y).

Cơ sở pháp lý

 1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
 2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
 3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
 4. Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007​ của Chính phủ Việt Nam.

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FATs, AFAS

Không hạn chế, ngoại trừ sau 03 năm kể từ khi Chính phủ Việt Nam cho phép nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ mà trước đó không có sự cạnh tranh của khu vực tư nhân do dịch vụ này được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ, cho phép thành lập liên doanh trong đó không hạn chế vốn nước ngoài. Sau 05 năm kể từ khi cho phép nhà cung cấp dịch vụ tư nhân được tham gia kinh doanh dịch vụ này: không hạn chế.

Riêng nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN được cung cấp dịch vụ kiểm định và phân tích kỹ thuật (bao gồm các dịch vụ liên quan đến kiểm tra thành phần và kiểm định chất lượng).

Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế vì lý do an ninh quốc gia.

2. Pháp luật Việt Nam

Đối với dịch vụ được cung cấp để thực hiện thẩm quyền của Chính phủ thì chỉ được thực hiện dưới hình thức liên doanh sau 03 năm hoặc dưới các hình thức khác sau 05 năm kể từ khi doanh nghiệp tư nhân được phép kinh doanh các dịch vụ đó.

Việc thực hiện dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật bị hạn chế hoạt động tại các khu vực địa lý được cơ quan có thẩm quyền xác định vì lý do an ninh quốc phòng.