Điều kiện kinh doanh Dịch vụ du lịch với nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện kinh doanh Dịch vụ đại lý lữ hành và điều hành tour du lịch (CPC 747, CPC 7471) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam.

Căn sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
  4. Luật Du lịch 2005;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ:

Hình thức đầu tư: liên doanh.

Phạm vi hoạt động:

  • Chỉ được đưa khách du lịch quốc tế vào Việt Nam ;
  • Không được đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài;

Điều kiện về Hướng dẫn viên: Phải là công dân Việt Nam.

2. Pháp luật Việt Nam

Quy định với dịch vụ lữ hành:

  • Hình thức đầu tư: liên doanh, hình thức khác phù hợp với quy định và lộ trình cụ thể trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
  • Đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: Doanh nghiệp Việt Nam có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Quy định với Đại lý lữ hành:

  • Chỉ được nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách hàng để hưởng hoa hồng;
  • Không được tổ chức thực hiện tour du lịch.

Xem thêm: