Điều kiện kinh doanh nhóm ngành Sản xuất kinh doanh hàng hóa

Điều kiện đầu tư nước ngoài đối với nhà đầu tư khi muốn kinh doanh nhóm ngành Sản xuất kinh doanh hàng hóa tại thị trường Việt Nam.

Sản xuất con dấu

Cơ sở pháp lý: Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam:

 • Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới được sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam, con dấu có hình Công an hiệu;
 • Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới được sản xuất con dấu có hình Quân hiệu;

Ngoại trừ các cơ sở kinh doanh đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Kinh doanh và sửa chữa công cụ hỗ trợ, súng săn

Cơ sở pháp lý:  Nghị định 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Chỉ các cơ sở của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân mới được sản xuất, kinh doanh sửa chữa công cụ hỗ trợ và sửa chữa súng săn.

Sản xuất, kinh doanh các loại pháo, gồm pháo hoa

Cơ sở pháp lý:

 • Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) ;
 • Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009;

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. ACIA: Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN.

3. Pháp luật Việt Nam: Là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ cho phép sản xuất pháo hoa, thuốc pháo hoa.

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

Cơ sở pháp lý:  Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) ;.

Điều kiện đầu tư:

1. ACIA:

Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN đối với:

 • Dịch vụ liên quan tới sản xuất caustic soda NaOH (lỏng);
 • Dịch vụ phân phối axit-sunphuric sử dụng trong sản xuất sản phẩm khác;

Yêu cầu về chất lượng của các dịch vụ do tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN cung cấp có thể cao hơn yêu cầu áp dụng với doanh nghiệp trong nước đối với:

 • Dịch vụ liên quan tới sản xuất các axit H3PO4 và HCl;
 • Dịch vụ liên quan tới sản xuất sản phẩm hóa chất như phosphor, silicate-natri, tripolyphotphatm aluminium hydroxide, bột nhẹ, calcium chloride, than hoạt tính và than;

2. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp, bao gồm cả hoạt động tiêu hủy

Cơ sở pháp lý:

 • WTO, ACIA, BIT Việt – Nhật.
 • Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không được quyền phân phối đối với thuốc nổ.

2. ACIA: Không cấp phép cho nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành:

 • Sản xuất và cung cấp vật liệu nổ công nghiệp sử dụng trong các hoạt động dầu khí;
 • Sản xuất và cung cấp các vật liệu nổ;

3. BIT Việt -Nhật: Không cấp phép cho việc đầu tư sản xuất chất nổ, vũ khí.

4. Pháp luật Việt Nam: Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ là doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận theo đề nghị của các Bộ Công Thương, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Sản xuất sản phẩm thuốc lá

Cơ sở pháp lý:

 • ACIA.
 • Nghị định 67/NĐ-CP ngày 26/6/2013.

Điều kiện đầu tư:

1. ACIA: Không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN để:

 • Sản xuất thuốc lá, gồm thuốc lá điếu và xì gà; sản xuất thuốc lá.
 • Cung cấp dịch vụ liên quan tới sản xuất bao gồm:
  • Chế biến sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá do nông dân cắt theo hợp đồng hoặc trả phí;
  • Chế biến thuốc lá hoàn nguyên trên cơ sở hợp đồng hay mất phí;
  • Chế biến hookah trên cơ sở hợp đồng hay mất phí;

2. Pháp luật Việt Nam:

 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh.
 • Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp tác.
 • Yêu cầu với đối tác Việt Nam tham gia đầu tư: Doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.
 • Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở đề nghị của Bộ Công thương.

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Cơ sở pháp lý:  Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia

Cơ sở pháp lý:  Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia.

Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

Cơ sở pháp lý:  Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Nhà nước độc quyền trong sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Cơ sở pháp lý:  BIT Việt – Nhật.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. BIT Việt – Nhật: Được đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh. Riêng với dịch vụ sửa chữa tàu biển tại cảng, tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư Nhật Bản không vượt quá 49%.

3. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Cơ sở pháp lý:  Nghị định 114/2014/NĐ-CP ngày 26/112014.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs: Không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam: Doanh nghiệp phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ và sở hữu cơ sở phá dỡ tàu biển đã được đưa vào hoạt động.

Kinh doanh xăng dầu

Cơ sở pháp lý:

 • WTO, FTAs, ACIA.
 • Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007.
 • Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FTAs, ACIA

 • Không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến.
 • Sản xuất xăng dầu: không quy định tại Biểu cam kết.

2. Pháp luật Việt Nam

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu mỏ thô; khi ngưng và các loại khác.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là Nhà đấu thầu dầu khí theo quy định của Luật dầu khí được quyền xuất khẩu phần dầu khi thuộc sở hữu của mình.

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, những loại dầu này thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải (được liệt kê cụ thể trong Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013).

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối đối với dầu thô và dầu đã qua chế biến bao gồm: dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô; dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum.

– Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được sản xuất xăng dầu với điều kiện phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Xem thêm