Điều kiện đầu tư, kinh doanh Nông lâm, ngư nghiệp

Điều kiện đầu tư, kinh doanh dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn và lâm nghiệp (CPC881) áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

 1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
 2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
 3. Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) ;
 4. BIT Việt Nhật

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs:

Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Giới hạn vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài: không vượt quá 51%.

Không cam kết đối với:

 • Các dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác cho rừng tự nhiên;
 • Khai thác gỗ và săn bắn;
 • Đánh bẫy động vật hoang dã, quý và hiếm;
 • Chụp ảnh hàng không;
 • Gieo hạt và phun thuốc hóa chất bằng máy bay;
 • Quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp.

* Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế.

2. ACIA:

Hình thức đầu tư: liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Giới hạn vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài: không vượt quá 51%.

Không được cung cấp:

 • Các dịch vụ liên quan đến thăm dò, đánh giá và khai thức cho rừng tự nhiên;
 • Dịch vụ khai thác gỗ và săn bắn;
 • Đánh bẫy động vật hoang dã, quý và hiếm;
 • Săn bắn, bẫy, gieo trồng bằng trực thăng;
 • Phun, phủ hóa chất, giống cây vi sinh vật, nguồn gen động vật trong nông nghiệp.

* Việc tiếp cận một số khu vực địa lý nhất định có thể bị hạn chế.

3. BIT Việt – Nhật: Không cấp phép cho việc đầu tư khai thác rừng tự nhiên.

4. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Xem thêm