Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện đòi hỏi nhiều yêu cầu khắt khe. Đặc biệt, đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực này cần hết sức chú ý, tuân thủ các quy định dưới đây:

Cơ sở pháp lý

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FTAs, AFAS: Không quy định tại Biểu cam kết

2. Pháp luật Việt Nam:

2.1. Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp tại việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa phải đáp ứng các điều kiện sau:

Yêu cầu với nhà đầu tư nước ngoài:

  • Là tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo pháp luật tại nước đặt trụ sở chính.
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực trên ;
  • Trong thời gian 03 năm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ xin thực hiện dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, mỗi năm tổ chức phải thực hiện ít nhất 30 hợp đồng cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực nói trên.

2.2. Tổ chức tư vấn định giá nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Yêu cầu với nhà đầu tư nước ngoài: Như trên.
  • Hình thức đầu tư: hợp tác, liên doanh.
  • Yêu cầu với đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư: Phải là tổ chức tư vấn định giá.

Xem thêm