Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865), tư vấn quản lý sản xuất (CPC 86505)

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) được quy định theo các điều ước mà Việt Nam đã ký với WTO và Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ. Cụ thể như sau:

Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) bao gồm:

  1. Dịch vụ tư vấn quản lý chung (mã: 86501) ;
  2. Tư vấn quản lý tài chính (ngoại trừ thuế) (mã: 86502) ;
  3. Tư vấn quản lý marketing (mã: 86503) ;
  4. Tư vấn quản lý nguồn nhân lực (mã: 86504) ;
  5. Tư vấn quản lý sản xuất (mã: 86505) ;
  6. Dịch vụ quan hệ công chúng (mã: 86506) ;
  7. Các dịch vụ tư vấn & quản lý khác (mã: 86509) ;

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;

Điều kiện đầu tư

1. WTO: Theo cam kết WTO, dịch vụ tư vấn & quản lý là dịch vụ không bị hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài. Sau 03 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập sẽ cho phép thành lập chi nhánh. Do vậy, tại thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện cung cấp dịch vụ này.

2. Các hiệp định thương mại tự do (FTAs): Không hạn chế.

2. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS):

– Không hạn chế. Sau 11/01/2010 cho phép thành lập chi nhánh.

– Đối với dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất (không bao gồm lĩnh vực khai khoáng, dầu khí và các lĩnh vực liên quan): được đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên doanh.

3. Pháp luật Việt Nam: Không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.