Dịch vụ thuế (CPC 863)

Điều kiện đầu tư kinh doanh Dịch vụ thuế (CPC 863) đối với nhà đầu tư nước ngoài khi kinh doanh dịch vụ tư vấn thuế, báo cáo thuế tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý

  1. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã cam kết với WTO ;
  2. Các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ;
  3. Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ (AFAS) ;
  4. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Điều kiện đầu tư

1. WTO, FATs, AFAS: Không hạn chế.

2. Pháp luật Việt Nam:

  • Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải đăng ký thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam.
  • Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.
  • Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng Cao Đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ 02 năm trở lên trong các lĩnh vực này;
  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

Xem thêm: