Dịch vụ luật sư Sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

– Tư vấn và thực hiện các công việc nộp đơn đăng ký các đối tượng Sở hữu trí tuệ và theo dõi tình trạng đơn, tình trạng bằng độc quyền và Giấy chứng nhận đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ cho công ty;

– Phân tích và báo cáo tình trạng pháp lý công ty liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm phát hiện vi phạm, phân tích về khả năng đăng ký và hiệu lực của các quyền sở hữu trí tuệ, đánh giá các rủi ro về quyền sở hữu trí tuệ, v..v..);

– Xây dựng kế hoạch sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ, kế hoạch xác định và bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp;
– Đại diện cho công ty trong việc giải quyết tranh chấp các quyền sở hữu trí tuệ;

– Thực hiện các giao dịch xuyên biên giới và đa quốc gia (bao gồm li- xăng và nhận li-xăng, mua bán quyền sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ, phân phối, chuyển giao công nghệ, bảo mật quyền sở hữu trí tuệ, v..v.); và

– Các dịch vụ khác.