Bản tin pháp luật tháng 12/2015

TT TÊN VĂN BẢN NỘI DUNG NỔI BẬT NGÀY CÓ HIỆU LỰC
THUẾ – PHÍ – LỆ PHÍ
1. Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bổ sung một số lệ phí hộ tịch từ 2016 01/01/2016
2. Thông tư 169/2015/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo Quyết định 13/2015/QĐ-TTg Miễn thuế nhập khẩu linh kiện xe bus khai từ ngày 1/7 đến ngày 20/12 21/12/2015
LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – PHỤ CẤP
3. Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động Tăng lương tối thiểu vùng lên 3,5 triệu một tháng từ 2016 01/01/2016
4. Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm Hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo và duy trì việc làm 31/12/2015
ĐẦU TƯ
5. Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Mức kỹ quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư từ 1% đến 3% Luật Đầu tư 27/12/2015
TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG – TÍN DỤNG
6. Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc Thời hạn thanh toán séc là 3 ngày sử dụng séc 12/01/2016
THƯƠNG MẠI
7. Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bắt đặt cọc khi tham gia bán hàng đa cấp phạt  từ 3 triệu đến 5 triệu đồng 05/01/2016
CHỨNG KHOÁN
8. Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết Hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên Upcom 01/01/2016
BẢO HIỂM
9. Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Chế độ thai sản đối với người nhờ và người mang thai hộ 01/01/2016
CHÍNH SÁCH KINH TẾ – XÃ HỘI
10. Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 Đầu tư hơn 190.000 tỷ để xây dựng nông thôn mới 12/11/2015
11. Nghị quyết 98/2015/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội Năm 2016 đặt mục tiêu GDP tang 6.7 % – xã hội 10/11/2015
HÀNH CHÍNH
12. Quyết định 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Tiêu chuẩn máy móc, thiết bị trong cơ quan nhà nước 01/01/2016
TƯ PHÁP – HỘ TỊCH
13. Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Thay đổi họ tên con từ 9 tuổi phải được con đồng ý 01/01/2016