Tư vấn pháp luật đất đai, bất động sản và xây dựng

  20/10/2015

- Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất; Thủ tục chuyển nhượng quyền đầu tư dự án bất động sản; Tư vấn thủ tục, hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền trên đất.

- Tư vấn về điều kiện, thủ tục huy động vốn từ khách hàng, đối tác để thực hiện dự án bất động sản; tư vấn về điều kiện, thủ tục và hỗ trợ xây dựng bộ hồ sơ bán sản phẩm của dự án bất động sản.

- Tư vấn và hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến giao dịch bất động sản và nhà ở.

Tin tức mới Xem tất cả

Tư vấn giải quyết tranh chấp

Đại diện/bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa, trước trọng tài thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;