Thực thi quyền SHTT

  20/10/2015

- Xác đinh, điều tra và khảo sát quyền sở hữu trí tuệ; 

- Tư vấn thực hiện các biện pháp và chương trình phòng ngừa và chống hàng giả, hàng giả mạo quyền tác giả (bao gồm cả quan hệ công chúng);

- Cảnh báo, thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp, trọng tài;

- Đại diện và bào chữa trước cơ quan có thẩm quyền.

Tin tức mới Xem tất cả