Bản tin pháp luật quý III năm 2017

  05/12/2017

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Đầu tư

1

Thông tư 14/2017/TT-BNNPTNT

05/7/2017

22/8/2017

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II

Doanh nghiệp

2

Thông tư 05/2017/TT-NHNN

30/6/2017

15/8/2017

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

3

Quyết định 1381/QĐ-BTC

24/07/2017

24/07/2017

Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Bộ Tài chính

4

Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN

15/8/2017

29/9/2017

Ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước

5

Nghị định 107/2017/NĐ-CP

15/09/2017

 

15/09/2017

Sửa đổi Nghị định 193/2-13/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã

Chính phủ

6

Thông tư 95/2017/TT-BTC

20/09/2017

27/10/2017

Hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Bộ tài chính

7

Thông tư 97/2017/TT-BTC

27/09/2017

 

20/10/2017

 

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bộ Tài chính

III

Thuế - Phí – Lệ phí

8

Thông tư 62/2017/TT-BTC

19/6/2017

05/8/2017

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Bộ Tài chính

9

Thông tư 79/2017/TT-BTC

01/8/2017

15/9/2017

Sửa đổi, bổ sung tiết b1 điểm b khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Bộ Tài chính

10

Thông tư 84/2017/TT-BTC

15/8/2017

30/9/2017

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Bộ Tài chính

11

Công văn 3867/TCT-TNCN

25/8/2017

25/8/2017

 Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế

IV

Lao động – Tiền lương

12

Nghị định 76/2017/NĐ-CP

30/6/2017

15/8/2017

 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Chính phủ

13

Thông tư 67/2017/TT-BTC

30/6/2017

15/8/2017

Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/04/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ

Bộ Tài chính

14

Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH

15/8/2017

02/10/2017

Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

15

Thông tư 97/2017/TT-BTC

27/9/2017

20/10/2017

Hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ

Bộ Tài chính

V

Sở hữu trí tuệ

16

Nghị quyết 91/NQ-CP  

15/09/2017

15/09/2017

Cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia do Chính phủ ban hành

Chính phủ

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.