Tư vấn giải quyết tranh chấp

  20/10/2015

- Tư vấn giải quyết các tranh chấp hợp đồng thương mại, hợp đồng lao động.

- Tư vấn chuẩn bị thư cảnh cáo; đàm phán, thương lượng giải quyết tranh chấp;

- Đại diện/bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước tòa, trước trọng tài thương mại và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thi hành án.

 

Tin tức mới Xem tất cả