Những luật mới có hiệu lực trong năm 2015

  02/12/2015

 

TT

TÊN VĂN BẢN

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

1

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

01/01/2015

2

Luật Nhà ở năm 2014

01/07/2015

3

Luật Doanh nghiệp năm 2014

01/07/2015

4

Luật BHYT sửa đổi 2014

01/01/2015

5

Luật Phá sản 2014

01/01/2015

6

Luật BHXH 2014

01/01/2016

7

Luật Xây dựng 2014

01/01/2015

8

Luật Tổ chức VKSND 2014

01/06/2015

9

Luật Tổ chức TAND 2014

01/06/2015

10

Luật Kinh doanh BĐS 2014

01/07/2015

11

Luật Đầu tư 2014

01/07/2015

12

Luật THA Dân sự sửa đổi 2014

01/07/2015

13

Luật Công an nhân dân năm 2014

01/07/2015

 

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.