Nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý

  20/10/2015

- Tư vấn về việc lựa chọn nhãn hiệu cho mục đích đăng ký;

- Phân nhóm nhãn hiệu;

- Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn;

- Tư vấn về khả năng đăng ký;

- Nộp và theo dõi việc thẩm định đơn cho tới khi nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được đăng ký;

- Phản đối đơn nhãn hiệu;

- Theo dõi và gia hạn đăng ký nhãn hiệu;

- Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu trên bao bì, nhãn hàng hóa, quảng cáo hàng hóa dưới hình thức ấn phẩm hoặc các phương tiện truyền thông điện tử;

- Tư vấn về quyền đối với tên thương mại, biểu tượng thương mại, passing-off, và quyền đạt được thông qua sử dụng của những nhãn hiệu không đăng ký;

- Thương lượng, soạn thảo và làm thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc lixăng quyền nhãn hiệu; 

- Thực thi quyền nhãn hiệu;

- Đại diện cho khách hàng trong việc nộp đơn nhãn hiệu ra nước ngoài hoặc nộp đơn nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid.

Tin tức mới Xem tất cả