Dịch vụ chuyên môn (P3)

  16/04/2018

Dịch vụ thuế (CPC 863)

Căn cứ pháp lý:

- WTO, FATs, AFAS.

- Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS: Không hạn chế.

2. Pháp luật Việt Nam: tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải là doanh nghiệp.

Dịch vụ kiến trúc (CPC 8671)

Căn cứ pháp lý:  WTO, FATs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

- WTO, FATs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhận của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên ASEAN và FATs khác.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672), dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8673)

Căn cứ pháp lý: WTO, FATs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên ASEAN và FATs khác.

Đối với dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị - nông thôn, quy hoạch phát triển ngành, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được cung cấp sau khi Chính phủ Việt Nam cho phép.

2. Pháp luật việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị (CPC 8674)

Căn cứ pháp lý: WTO, FATs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS: Không hạn chế, ngoại trừ nhà đầu tư nước ngoài là pháp nhân của một Thành viên WTO, thuộc một quốc gia là thành viên của ASEAN hoặc các FTA khác.

Kiến trúc sư nước ngoài chịu trách nhiệm trong các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải có chứng chỉ hành nghề do Chính phủ Việt Nam cấp hoặc công nhận.

Vì lý do an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, tại một số địa bàn, theo quy định của Chính phủ Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thể sẽ không được phép cung cấp dịch vụ này.

(VKFTA: không yêu cầu nhà đầu tư là pháp nhân Hàn Quốc)

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dịch vụ thú y (CPC 932), không bao gồm việc giữ giống vi sinh vật trong thú y

Căn cứ pháp lý: WTO, FATs, AFAS.

Điều kiện đầu tư:

1. WTO, FATs, AFAS: chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân sau khi đã được phép của cơ quan quản lý về thú y của Việt Nam.

2. Pháp luật Việt Nam: không quy định điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tin tức mới Xem tất cả