Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  25/12/2015

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc - Trung Quốc hiện nay có nền kinh tế vươn lên vị trí số một của thế giới. Hầu hết các tổ chức, cá nhân đều có mong muốn đưa hàng hóa của mình sang thị trường Trung Quốc và xây dựng thương hiệu tại thị trường này.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc là một trong những cách phát triển thương hiệu của các đơn vị.

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc được thực hiện thông qua thủ tục đăng ký. Theo đó, một nhãn hiệu chỉ được chấp nhận độc quyền khi chủ nhãn hiệu đó tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại đây và được Trung Quốc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Tài liệu, thời gian đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

+ Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

+ Bản mô tả nhãn hiệu đăng ký (về màu sắc, đường nét, các yếu tố cấu thành trong nhãn hiệu)

+ Thông tin người nộp đơn

+ Danh mục sản phẩm/ dịch vụ xin bảo hộ.

Thời gian 18-21 tháng với quy trình thẩm định chi tiết như sau:

Thẩm định hình thức trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn: xem xét về hình thức đơn, số lượng và sự hợp pháp của các tài liệu.

Công bố đơn: 03 tháng kể từ ngày chấp nhận hợp lệ hình thức: đăng công khai trên công báo sở hữu công nghiệp; để cho các bên thứ 3 phản đối (nếu có).       

Thẩm định nội dung và Cấp bằng: 08-09 tháng kể từ ngày chấm dứt công bố đơn : xem xét khả năng phân biệt của nhãn hiệu; xem xét các ý kiến phản đối đơn, xem xét đối tượng nêu trong đơn; đưa ra kết luận cuối cùng về việc cấp Giấy chứng nhận.

Quý Khách hàng có thể liên hệ với InvestOne để được tư vấn chi tiết  về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại nước này.

Tel: 04 3224 2476

Email: info@investone.com.vn

Tin tức mới Xem tất cả

Đăng ký nhãn hiệu tại Australia

Đăng ký nhãn hiệu tại Australia.Theo pháp luật của Australia thì các đối tượng sau được coi là nhãn hiệu và có thể đăng ký nhãn hiệu tại Australia

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản- người nộp đơn có thể chọn theo hai cách mà INVESTONE tư vấn: Một là nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản, hai là nộp đơn nhãn hiệu quốc tế có chỉ định quốc gia ( theo hẹ thống Madrid).