Chỉ dẫn địa lý

  22/04/2016

1. Khái niệm

Chỉ dẫn địa lý được xác định là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

2. Tiêu chuẩn bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện:

(i) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; và

(ii) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

3. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

(i) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;

(ii) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

(iii) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm;

(iv) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

4. Quyền nộp đơn chỉ dẫn địa lý

Quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý thuộc về Nhà nước của Việt Nam. Tuy nhiên, Nhà nước cho phép các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó hoặc cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có chỉ dẫn địa lý được Nhà nước cho phép có quyền đăng ký Chỉ dẫn địa lý.

5. Quá trình thẩm định đơn

Có hai bước xét nghiệm đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý. Thẩm định hình thức đơn đăng ký Chỉ dẫn địa lý được thực hiện trong vòng một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn. Sau khi đơn hợp lệ được chấp nhận về hình thức sẽ được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu công nghiệp trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày chấp nhận đơn. Thời hạn thẩm định nội dung trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày công bố đơn.

6. Hủy bỏ và đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có thể được hủy bỏ theo yêu cầu của bên thứ ba, trong các trường hợp sau đây:

(i) Chủ sở hữu không có quyền nộp đơn yêu cầu đăng ký;

(ii) Các chỉ dẫn địa lý theo giấy chứng nhận không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có thể bị đình chỉ theo yêu cầu của bên thứ ba, trong trường hợp mà các điều kiện địa lý liên quan đến uy tín, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng hoặc đặc điểm của sản phẩm.

* Lưu ý:

Chỉ dẫn địa lý có thể được bảo hộ không chỉ bởi một hệ thống theo thủ tục đăng ký như đã đề cập ở trên mà còn được bảo hộ bởi các công cụ pháp lý thay thế như nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể và luật chống cạnh tranh không lành mạnh.

Tin tức mới Xem tất cả

Sáng chế/ Giải pháp hữu ích

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa dịch vụ của các tổ chức cá nhân khác nhau.

Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này. Kiếu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện là có tính mới, có tính sáng tạo và có khả năng áp dụ

Quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra. Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Tên thương mại, bí mật kinh doanh

Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

Cạnh tranh không lành mạnh

Hành vi cạnh tranh không lành chứa hành vi xâm phạm quyền SHTT, cụ thể là hành vi xâm phạm bí mật thương mại và sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn, bao gồm các hành vi sau:

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là “thiết kế bố trí”) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Bảo hộ giống cây trồng

Giống cây trồng được định nghĩa là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống,

Thực thi quyền SHTT

Ở Việt Nam, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được xử lý bằng biện pháp hành chính, dân sự và hình sự.