Bí mật kinh doanh và cạnh tranh không lành mạnh

  20/10/2015

- Tư vấn các phương án bảo vệ tài sản trí tuệ (ngoài việc xin cấp sáng chế/giải pháp hữu ích);

- Xây dựng và hoàn thiện các biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh;

- Soạn thảo Thỏa thuận/ Hợp đồng để xác định và bảo vệ các tài sản trí tuệ;

- Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

- Giải quyết tranh chấp liên quan đến bí mật kinh doanh/cạnh tranh không lành mạnh.

Tin tức mới Xem tất cả