BẢN TIN PHÁP LÝ THÁNG 7 VÀ THÁNG 8 NĂM 2016

  31/08/2016

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7, THÁNG 8 NĂM 2016

 

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Đầu tư

1

Công văn 5175/BKHĐT-GSTĐĐT

04/07/2016

04/07/2016

Tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2015

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT


30/06/2016

 

14/08/2016

Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Thông tư 83/2016/TT-BTC

17/06/2016

01/08/2016

Hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Bộ Tài chính

4

Thông báo 183/TB-VPCP

15/07/2016

15/07/2016

Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Văn phòng Chính phủ

5

Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT

26/07/2016

 

26/07/2016

 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mới, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Quyết định 1588/QĐ-TTg

11/08/2016

 

11/08/2016

 

Chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ

Thủ tướng Chính phủ

II

Doanh nghiệp

7

Quyết định 771/QĐ-BKHĐT

06/06/2016

06/06/2016

Phê duyệt Kế hoạch phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

8

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ

III

Xây dựng

9

Thông tư 22/2016/TT-BXD

01/07/2016

01/07/2016

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Bộ Xây dựng

IV

Đất đai – nhà ở

10

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTNMT-BTC

24/06/2016

08/08/2016

Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

11

Thông tư liên tịch 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT

22/06/2016

08/08/2016

Hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

Nghị định 79/2016/NĐ-CP

01/07/2016

01/07/2016

Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Chính phủ

13

Thông tư 21/2016/TT-BXD

30/06/2016

15/08/2016

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư


Bộ Xây dựng

 

14

Thông tư 20/2016/TT-BXD

 

30/06/2016

15/08/2016

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng

15

Thông tư liên tịch 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT

22/06/2016

08/08/2016

Thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

16

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT

23/06/2016

 

08/08/2016

 

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp

17

Thông tư 124/2016/TT-BTC

03/08/2016

 

19/09/2016

 

Quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Bộ Tài chính

V

Sở hữu trí tuệ

18

Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN  

8/6/2016

25/7/2016

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về SHTT

Bộ Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ

 

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.