Bản tin pháp luật quý IV năm 2017

  05/01/2018

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Đầu tư

1

Quyết định

1865/QĐ-TTG

23/11/2017

23/11/2017

Giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Chính phủ

 

2

Nghị định

124/2017/NĐ-CP

15/11/2017

01/01/2018

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Chính phủ

 

3

Thông tư

04/2017/TT-BKHĐT

15/11/2017

01/03/2018

Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Quyết định

2125/QĐ-BTC

20/10/2017

20/10/2017

Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ tài chính

Bộ Tài Chính

II

Doanh nghiệp

5

Nghị quyết

121/NQ-CP

22/11/2017

22/11/2017

Về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ

 

6

Nghị  định 126/2017/NĐ-CP

16/11/2017

01/01/2018

Về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Chính phủ

 

7

Nghị quyết

97/NQ-CP

02/10/2017

02/10/2017

Ban hành chương trình hành động của Chí phủ thực hiện nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 06 năm 2017 của hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đối mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước

Chính phủ

 

III

Thuế - Phí – Lệ phí

8

Nghị định

125/2017/NĐ-CP

16/11/2017

01/01/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyết đối, thuế hỗn hợp thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Bộ Tài chính

10

Quyết định

2413/QĐ-BTC

23/11/2017

23/11/2017

Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế

Bộ Tài chính

11

Quyết định

2369/QĐ-BTC

16/11/2017

16/11/2017

Về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

12

Quyết định

3724/QĐ-TCHQ

01/11/2017

01/11/2017

Về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Tổng cục hải quan

13

Quyết định

1848/QĐ-TCT

24/10/2017

24/10/2017

Về việc ban hành quy trình công khai các bước giải quyết  khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại của người nộp thuế tại cơ quan thuế các cấp

 

Tổng cục thuế

IV

Lao động – Tiền lương

14

Thông tư 07/2017/TT-BNV

10/10/2017

01/12/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hướng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước

Bộ Nội vụ

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.