BẢN TIN PHÁP LUẬT QUÝ II NĂM 2016

  08/07/2016

A. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Quy định chung về đầu tư

1

Nghị quyết 35/NQ-CP

16/05/2016

16/05/2016

35/NQ-CP về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Chính phủ

2

Thông tư  04/2016/TT-BKHĐT

17/05/2016

31/05/2016

Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Nghị định 50/2016/NĐ-CP

01/06/2016

15/7//2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Chính phủ

4

Quyết định 1239/QĐ-BTC

31/05/2016

31/05/2016

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Bộ Tài chính

5

Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT

06/06/2016

20/07/2016

Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Công văn 4456/BKHĐT-TH

09/06/2016

09/06/2016

Luật đầu tư công năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7

Thông báo 149/TB-VPCP

22/06/2016

22/06/2016

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về cơ chế hỗ trợ vốn Nhà nước đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Văn phòng Chính phủ

II

Xây dựng

1

Công văn 1186/BXD-QHKT

16/06/2016

16/06/2016

Cung cấp hồ sơ dữ liệu quy hoạch, kiến trúc.

Bộ Xây dựng

2

Công văn 45/BXD-KTXD

24/06/2016

04/07/2016

Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội

3

Chỉ thị 11/CT-UBND

17/05/2016

17/05/2016

Các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

UBND TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

 

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

1

Quyết định 996/QĐ-BTC

10/05/2016

10/05/2016

Quyết định 996/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp.

Bộ Tài chính

2

Công văn 2240/TCT-CS

25/05/2016

25/05/2016

Chính sách thu tiền thuê đất.

Tổng cục Thuế

3

Công văn
2208/TCT-KK

24/05/2016

24/05/2016

Hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế

4

Công văn 2575/TCT-TNCN

13/06/2016

13/06/2016

Chính sách thuế đối với cá nhân hành nghề độc lập.

Tổng cục Thuế

5

Công văn 569/TCT-TNCN

10/06/2015

10/06/2015

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015 đối với tổ chức trả thu nhập.

Tổng cục Thuế

 

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.