Bản tin pháp luật quý I năm 2018

  26/03/2018

TT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

I

Đầu tư

1

Quyết định 1292/QĐ-UBND

14/3/2018

14/3/2018

Phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030

UBND TP Hà Nội

2

Nghị định 38/2018/NĐ-CP

11/3/2018

11/3/2018

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Chính phủ

3

Nghị định 32/2018/NĐ-CP

08/3/2018

08/3/2018


Sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Chính phủ

4

Quyết định 213/QĐ-TTg

12/2/2018

12/2/2018

Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng”

Thủ tướng chính phủ

5

Quyết định 169/QĐ-TTg

02/02/2018

02/02/2018

Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước năm 2018

Thủ tướng chính phủ

6

Nghị định 08/2018/NĐ-CP

15/01/2018

15/01/2018

Sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

Chính phủ

 

II

Doanh nghiệp

7

Nghị định 39/2018/NĐ-CP

11/3/2018

11/3/2018

Hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chính phủ

III

Thuế - Phí – Lệ phí

8

Quyết định 241/QĐ-TTg

23/02/2018

23/02/2018

Phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Thủ tướng chính phủ

9

Thông tư 14/2018/TT-BTC

07/02/2018

26/3/2018

Sửa đổi Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Bộ Tài chính

10

Thông tư 05/2018/TT-BTC

22/01/2018

03/02/2018


Hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Bộ Tài chính

IV

Lao động – Tiền lương

11

Nghị định 24/2018/NĐ-CP

27/02/2018

12/4/2018

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Chính phủ

V

Sở hữu trí tuệ

12

Nghị định 22/2018/NĐ-CP

23/02/2018

10/4/2018

Hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính phủ

Tin tức mới Xem tất cả

Cập nhật văn bản pháp lý Quý I năm 2016

InvestOne trân trọng cung cấp tới Quý khách hàng và bạn đọc các văn bản pháp lý nổi bật trong Quý I năm 2016 thuộc các lĩnh vực: Đầu tư chung, Đầu tư xây dựng, Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Thuế, phí và lệ phí.